Des de Proa Alfanumerics, oferim serveis de suport i consultoria tècnica en l'àmbit del cadastre immobiliari urbà i rústic, a particulars, empreses privades i a l'administració pública (gerències provincials del cadastre, ajuntaments, diputacions, cabildos).

Oferim els següents serveis:

      PARTICULARS

 • Presentació davant l'Administració dels documents necessaris per a qualsevol tràmit o gestió.
 • Emissió d'informes tècnics i plànols topogràfics.
 • Preparació dels documents necessaris per poder interposar recursos de reposició davant el Cadastre Immobiliari.
 • Tramitació d'expedients de declaració obligatòria d'alteració cadastral.
 • Consultes registrals.
 • Recerca i localització d'immobles.
 • Informes sobre legalització de construccions i situació urbanística.

      EMPRESES

 • Resolució de declaratius (901N, 902N, 903N, 904N).
 • Resolució d'expedients de discrepàncies i alteracions jurídiques.
 • Assistència tècnica en treballs de camp.
 • Suport per a la realització de procediments de valoració col·lectiva.
 • Actualització de padrons.
 • Suport en la gestió patrimonial.

       ADMINISTRACIONS I AJUNTAMENTS

 • Resolució de declaratius (901N, 902N, 903N, 904N).
 • Resolució d'expedients de discrepàncies i alteracions jurídiques.
 • Detecció d'omissions.
 • Identificació de la titularitat de finques en investigació.
 • Actualització i manteniment de la cartografia cadastral.
 • Realitzem treballs de camp per a l'adequació de la base de dades i els padrons municipals.
 • Atenció al públic.
 • Resolució de creuaments gràfics/alfanumèrics.
Carregant...
Upps!
You're running a web browser we don't fully support. Please upgrade it for a better experience.
Our site works best with Google Chrome.
How to upgrade the browser